2013/05/28

Dokształcaj się, ludu!

Skoro juto kolokwium z zacnego przedmiotu o nazwie ochrona środowiska, doedukuję Was trochę, nieuki. Jestem przekonana, że nie macie zielonego pojęcia, w jaki sposób ulokować składowisko odpadów tak, by jak najmniej szkodziło środowisku. Ja, zasiadając to tego jakże wspaniałego tekstu, również nie wiem o co cho, ale w trakcie pisania, mam zamiar dowiedzieć się i zapamiętać, bo jest to wiedza bardzo istotna, co codziennej egzystencji każdego człowieka.

Zacznijmy od tego, co należy rozumieć poprzez termin składowisko odpadów. Terminem tym nazywamy obiekt budowlany do składowania odpadów. Tak po prostu. Wyróżnia się składowiska odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż obojętne i niebezpieczne.
Inżynierowie,  którzy żyją dzięki projektowaniu tak wspaniałych obiektów, muszą wziąć pod uwagę również budowę geologiczną terenu, na którym miałoby być ono zlokalizowane. Musi mieć uszczelnione dno i ściany boczne, a warstwy gruntów pod nim i w otoczeniu powinny tworzyć formę bariery geologicznej , która tworzy barierę izolacyjną (inżynierską).

Bariera geologiczna jest niczym innym, jak po prostu warstwą gruntową, stanowiącą naturalną barierę ograniczającą migrację ewentualnych zanieczyszczeń, chroniącą wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Tak przynajmniej tłumaczy to Rozporządzenie Ministra OŚ w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowanych odpadów(2003r.).  A cechy, którymi powinna cechować się dobra bariera geologiczna to mała przepuszczalność (<1*10-9 m/s); duża miąższość i jednorodność; znaczne rozprzestrzenienie; duża pojemność sorpcyjna warstw; mała chemiczna rozpuszczalność; mała podatność na procesy erozyjne.
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu powinno określić się prawidłowości rozmieszczenia obszarów, tworzących naturalne geologiczne bariery izolacyjne. Przestrzenny układ warstw zbudowanych z gruntów o odpowiednich właściwościach izolacyjnych jest efektem określonej morfogenezy obszaru i może mieć odzwierciedlenie w układzie form geomorfologicznych (form rzeźby terenu ;p). Jest tak, ponieważ istnieje związek między zdolnością do zatrzymywania zanieczyszczeń przez różnego typu osady powierzchniowe, a ich morfogenezą i rozmieszczeniem w przestrzeni geologicznej.

I nagle wszystko stało się jasne! O ile w ogóle to czytasz ;P

Istnieją również parametry określające zdolności izolacyjne osadów budujących wydzielone formy geomorfologiczne, ale tego jest sporo, a moim zdaniem najważniejsze są : pojemność wymiany kationowej (CEC), sorpcja metali ciężkich oraz układ warstw litologicznych. Pojawiło się określenie sorpcja. Bardzo ogólnie sorpcja to zatrzymywanie np. substancji, ale dokładniejszych informacji polecam poszukać w fachowych źródłach, a chyba najpopularniejszym z nich jest Wikipedia.

Przykładowymi obszarami w Polsce, posiadającymi formę bariery geologicznej to obszar wysoczyzny Nidzickiej w okolicach Grzebska oraz Równina Kurpiowska.


Jest to fragmencik notatek, których zawartość poznać trzeba, aby zadowolić prowadzących ćwiczenia z zacnego przedmiotu na mojej uczelni.

Buziaki :*

4 komentarze:

 1. jak na długo-weekendowe popołudnie czytanie tego to dla mnie za dużo, ale przebrnęłam :D
  gdybym nie była taka zaspana, to w sumie nawet wydawałoby się ciekawe :)

  OdpowiedzUsuń
 2. ^^ Dopiero się rozkręcam. Zobaczycie, co tu jeszcze powstanie! :D

  OdpowiedzUsuń
 3. To oby po długim weekendzie :D albo w wakacje OOO!

  OdpowiedzUsuń
 4. http://www.ermail.pl/klik/VXJRZWQA

  OdpowiedzUsuń